Защитата на системата е деактивирана по подразбиране в Windows 10. Ако е деактивирана, Windows не може да създава точки за възстановяване, което ви позволява да използвате System Restore за възстановяване на системата. Затова е необходимо да включите System Protection.

Следвайте тези стъпки, за да включите защитата на системата:

1. Отворете Контролен панел .

2. Преглед от Малки икони и кликнете върху Система .3. Щракнете върху Защита на системата в левия прозорец.


4. Под„Настройки за защита“, изберете устройството, на което имате инсталиран Windows. (Ако не сте го запазили на друго устройство, Windows е инсталиран на C: устройство по подразбиране.) След това щракнете Конфигурирайте бутон.5. Изберете опция Включете защитата на системата и щракнете Добре бутон.

След като системата за защита е включена, Windows 10 автоматично ще създава точки за възстановяване. Ако искате, можете също създайте точки за възстановяване ръчно .

  • Windows 10