Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите
'>

За да влезете в безопасен режим, наследеният разширен екран за стартиране трябва да бъде активиран в Windows 8. След като екранът за разширено стартиране е активиран, инсталираният драйвер за графична карта може да бъде деинсталиран, като отидете в диспечера на устройствата след

зареждане на компютъра в безопасен режим. За изпълнение на задачата трябва да се следват инструкции стъпка по стъпка, дадени по-долу:

1. Рестартирайте компютъра с Windows 8 и поставете стартиращ носител на Windows 8 в устройството за оптични носители (CD / DVD устройство).2. В показаното поле за настройка на Windows щракнете върху Напред.

3. На следващата страница щракнете върху Поправяне на компютъра.

4. На екрана Избор на опция щракнете върху Отстраняване на неизправности.5. На екрана за отстраняване на неизправности щракнете върху Разширени опции.

6. На екрана Разширени опции щракнете върху Команден ред.

7. В отворения прозорец на командния ред въведете C: и натиснете Enter.

8. На подкана C: напишете BCDEDIT / SET {DEFAULT} BOOTMENUPOLICY LEGACY и натиснете Enter, за да активирате старото меню за разширено стартиране.

2

9. След като командата се изпълни успешно, напишете EXIT command, за да затворите прозореца на командния ред.

10. Назад на екрана Избор на опция щракнете върху Напред, за да рестартирате компютъра с Windows 8.

11. Рестартирайте компютъра с Windows 8.

12. Докато системата се рестартира, натискайте клавиша F8 непрекъснато, за да се покаже екранът Advanced Boot Options.

13. На екрана Разширени опции за стартиране се уверете, че е избрана опцията Безопасен режим и натиснете клавиша Enter.

3

14. Влезте в компютър с Windows 8 с акаунта, който има повишени привилегии.

15. Щракнете върху Плочка на работния плот от началния екран, за да отидете на екрана на работния плот.

16. Веднъж на екрана на работния плот, задръжте курсора на мишката в долния десен ъгъл на прозореца.

17. От показаните опции щракнете върху Настройки.

18. В екрана с настройки щракнете върху Контролен панел.

19. В отворения прозорец Всички елементи на контролния панел щракнете върху Диспечер на устройства.

4

20. В прозореца на Device Manager разгънете категорията Display adapters.

21. След като се разшири, щракнете с десния бутон на мишката върху графичния драйвер, който трябва да бъде деинсталиран.

5

22. От контекстното меню, което се показва, щракнете върху Деинсталиране, за да премахнете избрания графичен драйвер.

23. В полето Потвърдете деинсталирането на устройство щракнете върху OK, за да потвърдите деинсталирането на графичния драйвер.

24. Изчакайте, докато избраният драйвер бъде деинсталиран и рестартирайте компютъра с Windows 8, ако е необходимо, за да позволи на промените да влязат в сила.